Programowanie w C++, Kurs podstawowy

Kurs kierowany jest do osób:

 • chcących poznać podstawy języka programowania C++
 • programujących bądź chcących rozpocząć przygodę z programowaniem

Cel kursu:

Kurs ma za zadanie przekazanie uczestnikowi podstawy wiedzy na temat podstaw programowania w języku C++ z pominięciem tematów związanych z pojęciem klas.

Wymagania:

 • Brak (pierwszy etap cyklu szkoleń)

Proponowane dalsze kursy:

  SLC++
  zaawan.
 • Zaawansowane programowanie w C++

Tematy kursu:

 • Wprowadzenie
  • Pojęcia podstawowe
 • Konwencje leksykalne
  • Przykłady
  • Elementy leksykalne
  • Komentarze
  • Literały
  • Słowa kluczowe
  • Operatory
  • Pliki nagłówkowe
 • Wbudowane typy danych
 • Stałe literały
  • Stałe całkowitoliczbowe
  • Stałe znakowe
  • Stałe zmiennoprzecinkowe
  • Łańcuchy tekstowe
 • Zmienne i stałe
  • Wprowadzenie
  • Deklaracja i definicja zmiennych
  • Stałe symboliczne
  • L-wartości
 • Konwersja typów i wyrażenia
  • Konwersje standardowe/domyślne
   • Informacje o typach całkowitych
   • Konwersje pomiędzy typami całkowitymi
   • Konwersje typów logicznych (boolean)
   • Konwersje pomiędzy typami zmiennoprzecinkowymi
   • Konwersje pomiędzy typami całkowitymi i zmiennoprzecinkowymi
   • Standardowe konwersje arytmetyczne
   • Przegląd bezpiecznych konwersji
  • Wyrażenia
   • Wyrażenia elementarne
   • Operatory multiplikatywne
   • Operatory addytywne
   • Operatory przesunięć (shift)
   • Operatory relacji
   • Operatory porównań
   • Operatory bitowe
   • Operatory logiczne
   • Operatory warunku
   • Operatory przypisujące
   • Operator przecinka
   • Operatory jednoargumentowe
   • Prefiksowe operatory inkrementacji i dekrementacji
   • Postfiksowe operatory inkrementacji i dekrementacji
   • Stałe wyrażenia
 • Instrukcje
  • Wprowadzenie
  • Instrukcje wyboru
   • Instrukcja if
   • Instrukcja switch
  • Instrukcje powtórzeń
   • Instrukcja while
   • Instrukcja do
   • Instrukcja for
  • Instrukcje skoków
   • Instrukcja break
   • Instrukcje continue
   • Instrukcja return
   • Instrukcja goto
 • Agregaty danych typów wbudowanych
  • Tablice
  • Tablice znakowe
  • Wskaźniki
  • Arytmetyka wskaźników
  • Wskaźniki a elementy tablic
  • Operatory new i delete
  • Referencje
  • Typy wyliczeniowe
  • Typy deklarowane przez użytkownika
  • Typ void*
 • Konwersje typów
  • Standardowe konwersje typów
 • Zakresy ważności i czas życia obiektów
  • Zakresy ważności
  • Czas życia obiektów
 • Funkcje
  • Deklaracje i definicje funkcji. Sygnatura funkcji.
  • Wywoływanie funkcji i przekazywanie parametrów
  • Zwracanie wartości przez funkcje
  • Parametry przekazywane przez referencje
  • Parametr const
  • Argumenty tablicowe
  • Wskaźniki do funkcji
  • Zakresy ważności funkcji
  • Argumenty standardowe
  • Argumenty nieokreślone
  • Funkcje inline
 • Wiązanie wewnętrzne i zewnętrzne nazw w obrębie programu
 • Funkcje przeciążone
  • Wprowadzenie
  • Funkcje z jednym argumentem
  • Funkcje z wieloma argumentami
  • Wskaźniki do funkcji przeciążonych

  Czas szkolenia

  • 30 godzin

  Koszt szkolenia

  • 3890 zł - tryb indywidualny
  • 1490 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 3 osób)
  • 70 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)

  Formularz zamówienia na szkolenie

  Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

  Związane z kursem promocje:

  • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

  Wyślij zapytanie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
  Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: