Vouchery

Proponujemy zakup szkoleń w jednej z dwóch form voucherów.

Vouchery szkoleniowe dla firm

Voucher szkoleniowy daje możliwość wydelegowania pracownika na szkolenie w nieokreślonym na chwilę zakupu terminie w przyszłości (w granicach okresu ważności vouchera - 1 rok).
Wykupienie vouchera może być przydatne m.in. gdy dysponuje się budżetem, ale na chwilę obecną nie wybrano jeszcze konkretnego terminu Szkolenia pracownika (pracowników).

Vouchery szkoleniowe dla klientów indywidualnych

Voucher szkoleniowy dla klientów indywidualnych daje możliwość obdarowania rodziny, znajomych na szkolenie w nieokreślonym na chwilę zakupu terminie w przyszłości (w granicach okresu ważności vouchera - 1 rok).
Wykupienie vouchera może być przydatne m.in. gdy chcemy obdarować znajomych, rodzinę czy najbliższe nam osoby prezentem, który dodatkowo podniesie ich kwalifikacje.

W obu przypadkach w celu otrzymania vouchera na usługi szkoleniowe należy:

  • wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy (zamieszczone na stronach opisujących szkolenia), podając nazwę wybranego szkolenia oraz dane do faktury,
  • podać liczbę uczestników szkolenia (osób prywatnych lub oddelegowanych pracowników), nie ma potrzeby podawania ich danych osobowych.

Na postawie otrzymanego formularza zgłoszeniowego, Euro Info Group wystawia fakturę proforma. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo voucher przesyłany na adres korespondencyjny podany na formularzu zgłoszeniowym oraz fakturę VAT przesyłaną na adres podany na formularzu.
Wypełnione formularze prosimy przesłać na nr faksu (22) 692– 48-67

Współpracujemy

Szkolimy na: